fbpx
Genel

Atıcı, Mersin’de Muz İhtisas Gümrüğü kurulması için kanun teklifi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
            Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.
            Gereği için sunarım.
                                                                                              
                                                                                           Aytuğ Atıcı
Mersin Milletvekili

GEREKÇE
            Ülkemizde muz ağırlıklı olarak Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçeleri çevresinde yetiştirilmektedir. Muz üretimi yaklaşık 400.000 dekar alanda yapılmakta ve yılda yaklaşık 200.000 ton ürün elde edilmektedir. Muz üretiminden 100.000 civarında ailenin geçindiği hesaplanmaktadır.
            Muz üretimi ve pazarlaması ile ilgili olarak üreticinin bir çok sorunu vardır. Bu sorunların başında ithal muz ile yapılan rekabet gelmektedir. Rekabetin halkımızın yararına olması amacı ile ithal muza gümrük vergisi uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile yerli muz üretimi gelişmiş ve üreticilerimiz ithal muz ile rekabet etmeye başlamıştır. Böylece 100.000 aileye iş ve gelecek sağlanmıştır.
            Muz üretimi ağırlıklı olarak Mersin’in Anamur ilçesi çevresinde olmasına rağmen muz ithalatı Türkiye’nin her tarafındaki gümrüklerde yapılmaktadır. Gümrüklerde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı zaman zaman muzun kaçak denilebilecek şekillerde yurdumuza sokulduğu bilinmektedir. Bu usulsüz girişler nedeniyle ithal muzun maliyeti düştüğü için yerli üreticinin rekabet etmekte zorlandığı görülmektedir.
            İthalat işlemlerinin daha kolay denetlenebilir olması, işlem ve analizlerin en az hatayla ve modern cihazlarla yürütülmesi amacı ile ülkemizde çay, halı, cam gibi çok sayıda ihtisas gümrüğü kurulmuş ve başarılı şekilde çalışmaktadır.
            Ülkemize ithal edilen muzun daha uygun şartlarda ve kalitede denetlenmesi için sadece Mersin’deki Gümrük Müdürlüğünden giriş işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ
 
            MADDE 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
            “EK MADDE 1- 08.03 tarife pozisyonunda yer alan muzun giriş işlemleri sadece Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılır.”
            MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir