ANAMUR'da HAVA   Atc, Mersin'de Muz htisas Gmr kurulmas iin kanun teklifi verdi.
30.05.2013
CHP Mersin Milletvekili Aytu Atc, Trkiye'ye ithal edilen muzun daha uygun artlarda ve kalitede denetlenmesi iin Mersin'de Muz htisas Gmr kurulmas iin TBMM Bakanl'na kanun teklifi verdi.
TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLS BAKANLIINA
 
            Gümrük Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifim ve Gerekçesi ekte sunulmutur.
            Gerei için sunarm.
                                                                                              
                                                                                           Aytu Atc
Mersin Milletvekili
GEREKÇE
            Ülkemizde muz arlkl olarak Mersin’in Anamur ve Bozyaz ilçeleri çevresinde yetitirilmektedir. Muz üretimi yaklak 400.000 dekar alanda yaplmakta ve ylda yaklak 200.000 ton ürün elde edilmektedir. Muz üretiminden 100.000 civarnda ailenin geçindii hesaplanmaktadr.
            Muz üretimi ve pazarlamas ile ilgili olarak üreticinin bir çok sorunu vardr. Bu sorunlarn banda ithal muz ile yaplan rekabet gelmektedir. Rekabetin halkmzn yararna olmas amac ile ithal muza gümrük vergisi uygulamas yaplmaktadr. Bu uygulama ile yerli muz üretimi gelimi ve üreticilerimiz ithal muz ile rekabet etmeye balamtr. Böylece 100.000 aileye i ve gelecek salanmtr.
            Muz üretimi arlkl olarak Mersin’in Anamur ilçesi çevresinde olmasna ramen muz ithalat Türkiye’nin her tarafndaki gümrüklerde yaplmaktadr. Gümrüklerde yaanan baz skntlardan dolay zaman zaman muzun kaçak denilebilecek ekillerde yurdumuza sokulduu bilinmektedir. Bu usulsüz giriler nedeniyle ithal muzun maliyeti dütüü için yerli üreticinin rekabet etmekte zorland görülmektedir.
            thalat ilemlerinin daha kolay denetlenebilir olmas, ilem ve analizlerin en az hatayla ve modern cihazlarla yürütülmesi amac ile ülkemizde çay, hal, cam gibi çok sayda ihtisas gümrüü kurulmu ve baarl ekilde çalmaktadr.
            Ülkemize ithal edilen muzun daha uygun artlarda ve kalitede denetlenmesi için sadece Mersin’deki Gümrük Müdürlüünden giri ilemlerinin yaplmas gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜMRÜK KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN TEKLF
 
            MADDE 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gümrük Kanununa aadaki madde eklenmitir.
            “EK MADDE 1- 08.03 tarife pozisyonunda yer alan muzun giri ilemleri sadece Mersin Gümrük Müdürlüü tarafndan yaplr.”
            MADDE 2- Bu Kanun yaym tarihinde yürürlüe girer.
            MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:32 Bugn Gelen: 140 Toplam Ziyareti: 2607682
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay