ANAMUR'da HAVA   Muz Kralndan Bakan ALAYAN'a Villa
20.07.2013
Muz Kralndan Bakan'a Villa 12 Temmuz 2013, 09:13 gazetemuz Muz Kral olarak tannan,eski FENERBAHE yneticisi,nl iadam Hakan Bilal Kutlualp Bodrum'da ki villasn Ekonomi Bakan' Zafer alayan'a satt.
Muz Kralndan Bakan'a Villa
12 Temmuz 2013, 09:13 gazetemuz
Muz Kral olarak tannan,eski FENERBAHÇE yöneticisi,ünlü iadam Hakan Bilal Kutlualp Bodrum'da ki villasn Ekonomi Bakan' Zafer Çalayan'a satt.
naat yasan delen Bakan, restorasyon çalmalar için de 1 milyon dolarlk bütçe ayrd. Lüks villa sahibi olan Zafer Çalayan, hemen tadilata balad. naat yasan delen Bakan, restorasyon çalmalar için de 1 milyon dolarlk bütçe ayrd… Eko­no­mi Ba­ka­n Za­fer Ça­la­yan da Bod­ru­mlu ol­du. Ça­la­yan, Fe­ner­bah­çe­’nin es­ki yö­ne­ti­ci­si Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p’­in Ya­l­ka­va­k’­ta­ki evi­ni 2.5 mil­yon do­la­ra (5 mil­yon TL) sa­tn al­d. 1 milyon $ indirim Ya­l­ka­vak Ca­sa­no­va Ev­le­ri­’n­deki vil­la­nn pi­ya­sa de­e­ri­nin 3.5 ila 4 mil­yon do­lar ol­du­u ö­re­nil­di. Kut­lu­al­p’­in, evi­ni sa­tn al­mak is­te­yen kii Ça­la­yan olun­ca 1 mil­yon do­lar in­di­rim yap­t­ öne sü­rül­dü. Ça­la­yan evi sa­tn alr al­maz da ta­di­la­ta ba­la­d. Ba­ka­n’­n ald ev iki ayr villann birlemesinden oluuyor. Bakan imdi villay yeniden iki ayr villa haline getiriyor. Kay­ma­kam­l­­n “Tu­rizm kö­tü et­ki­len­me­si­n” di­ye her yl 15 Ma­y­s’­ta in­a­at ça­l­ma­la­r­n dur­dur­ma­s­na ra­men Ça­la­ya­n’­n evin­de 4 ay ön­ce ba­la­yan ta­di­lat hz kes­me­di. Zafer Çalayan’n ta­di­lat için yak­la­k 1 mil­yon do­lar harcad ö­re­nil­di. Kom­u­lar is­yan et­ti Lüks vil­la­daki in­a­at ça­l­ma­la­r ise si­te sa­kin­le­ri­ni is­yan et­tir­di. Va­tan­da­lar, “Ta­di­lat yap­mak is­te­yen Ba­kan olun­ca ya­sak kal­k­yor mu?” di­ye­rek du­ru­ma tep­ki gös­ter­di. Ça­la­yan gi­bi Bod­rum Ya­l­ka­va­k’­ta vil­la sa­hi­bi olan­lar ara­sn­da Aziz Yl­d­rm, Tu­ba Ço­kun, Ön­der F­rat, Se­da Sa­yan da bu­lu­nu­yor.
 
 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:37 Bugn Gelen: 232 Toplam Ziyareti: 3178349
スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布