ANAMUR'da HAVA   CHP'li Ali Rza ztrk'ten, muz nergesi
10.11.2009
CHP'li Ali Rza ztrk'ten, thalatn yerli muz retimine verdii zararlarn nlenmesi in Meclis Aratrma nergesi.. CHP Mersin Milletvekili ve Adalet Komisyonu yesi Ali Rza ztrk,TBMM Bakanlna verdii Aratrma nergesinde, "TBMM; halkn sorunlarn zmek iin vardr. Bu nedenle muz retiminin, i tketimi yetecek dzeye karmak iin, muz reticilerinin ekim-dikim ve retim, sat ve pazarlama ve muz ithalatndaki sorunlarn tespiti ve zm; ithalatn yerli muz retimine verdii zararlarn nlenmesi, muz retiminin ve reticilerin desteklenmesi ve gelitirilmesi iin gerekli nlemlerin alnmasna ynelik Anayasamzn ve Meclis i tzmzn ilgili maddeleri uyarnca meclis aratrmas yaplmasn saygyla dileriz" dedi..

te Yerli Muzun zarar görmemesi için verilen Meclis Aratrma Önergesi..

"Muz,ülkemizde Anamur, Bozyaz, Alanya, Gazipaa ve çevresinde, Toros Dalar'nn koruduu mikro klimalarda yetitirilmektedir.Türkiye'de Muz denilince herkesin aklna ilk önce "Anamur" gelir.Türkiye'de 1994 ylnda üretim alan 12.000 Dekar,üretim miktar 30.000 ton ve dekara verim 2.500 kg. iken; 2009 ylna geldiimizde üretim alanlar 44.000 dekara, üretim miktar ise 220.000 tonlara çkm, verim ve meyve kalitesi yönünden dünya seviyesine ulalmtr. Muz üretiminin ekonomimize yllk katksnn 250 milyon TL civarnda, Ülkemizin muz tüketiminin de yaklak 400.000 ton civarnda olduu tahmin
edilmektedir. Ülkedeki üretimin ülke tüketimini karlamad için kalan muz ihtiyac, ithalatla karlanmaktadr. Ülkemiz muz üretiminin hacmi muz ileme ve pazarlama tesisleriyle birlikte toplam 3 milyar dolar bulmaktadr. Muz üretimi ve ilemesinde yaklak 100.000 aile yani ortalama 400.000 kii istihdam edilmektedir. Buna karn muz üreticilerinin sorunlar çözülmek yerine her geçen gün katlanarak artmaktadr. Yerli muz üretimini destekleyici politikalar uygulanmas gerekirken ithalat tevik edici politikalarla muz üreticisinin beli krlmaktadr. Muz üreticileri; muz ithalatndaki boluklar kullanan baz ithalatç firmalarn düük maliyetli fatura temin edip, bu faturalar ithal ettikleri muz için kullanp referans fiyatnn yaklak 3,5 dolar altnda Türkiye'ye giri yaparak bütün sektörü allak bullak ettiklerini, ithal ettikleri muz için düük kymet beyan ederek ödemeleri gereken gümrük vergisinden daha az vergi
ödemek suretiyle bir yandan devletin vergi kaybna, bir yandan dürüst ithalatçnn ve muz üreticisinin zarar görmesine neden olduklarn iddia etmektedirler. Düük fatura ibraz ile ortaya çkan ülkemizin
yllk vergi geliri kaybnn 52,5 milyon ABD dolar civarnda olduu iddia edilmektedir.  thalattaki vergi oyunlar sonucunda haksz rekabet yüzünden  Dole,Alpa,Forgda, SYB, Meynar ve Berk Muz gibi
firmalar ithalattan vazgeçmi,  yerli muz üreticileri de bu vergi oyunu nedeniyle perian olmutur.thalatç firmalar Türkiye'den çekilip giderek kurtulmular ancak muz üreticilerinin oturduklar yerden baka gidecek yerleri yoktur. Bu nedenledir ki Anamur Muz Üreticileri Dernei Bakan, "Bu uyank ithalatçlar yüzünden Dole brakt gitti Türkiye'yi. Peki, biz nereye gidelim?"diyerek feryat etmektedir. Muz ithalatnda haksz rekabete, devletin gelir kaybna ve yerli üretim üzerinde ciddi tehditlere yol açan bu durumun önlenmesi için; düük kymet beyan sebebiyle elde edilen haksz kazancn önlenmesi, bunun için de gerekli tüm önlemlerin alnmas gerekir.
Yerli muz üreticileri, sorunlarn altnda boulmaktadr. Muz üreticileri;         üretim-pazarlama-muz  thalatndaki düük vergi oyunlar nedeniyle yaad sorunlarn altnda ezilmektedir. Aln terlerinin ve emeklerinin karl alamaz olmulardr. Üstelik Muz üreticilerinin mevcut sorunlar yetmezmi gibi muzun sfr gümrükle snr ticaretine izin verilmesiyle yerli muz üretimine son darbe vurulmutur.
Siyaset Kurumunun görevi; milletin sorunlar çözmek ve halkn mutlu yaamasn salamak, halkn refah düzeyini yükseltmektir. Milletin içinde bulunduu her türlü sorunlarn saptayp çözmek; öncelikle
millet iradesinin tecelli ettii TBMM'nin görevidir. TBMM; halkn sorunlarn çözmek için vardr. Bu nedenle muz üretiminin, iç tüketimi yetecek düzeye çkarmak için, muz üreticilerinin ekim-dikim ve üretim,
sat ve pazarlama ve muz ithalatndaki sorunlarn tespiti ve çözümü; ithalatn yerli muz üretimine verdii zararlarn önlenmesi, muz üretiminin ve üreticilerin desteklenmesi ve gelitirilmesi için gerekli önlemlerin alnmasna yönelik Anayasamzn ve Meclis iç tüzüümüzün ilgili maddeleri uyarnca meclis aratrmas yaplmasn saygyla dileriz."


 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:19 Bugn Gelen: 1966 Toplam Ziyareti: 2690606
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay