ANAMUR'da HAVA   Muz İhtisas Gümrüğü açılsın.
23.06.2010
Muz İhtisas Gümrüğü açılsın. Mersin Gümrüğü Muz İhtisas Gümrüğü olsun. Muz, ülkemizde Anamur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ve çevresinde, Toros dağlarının koruduğu mikroklimalarda yetiştirilmektedir. 1994 yılında 12.000 da alanda üretim, 30.000 ton üretim ve dekara verim 2.500 kg. iken, 2010 yılına geldiğimizde üretim alanları 45.000 dekara, üretim ise 220.000 tonlara çıkmış, verim ve meyve kalitesi yönünden dünya seviyesine ulaşılmıştır.
Üreticimiz muz üretimiyle ekonomimize her yıl 250 milyon TL katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin muz ihtiyacı yaklaşık 400.000 tondur. Üretimin şimdilik yetmediği kalan 180.000 ton muz ithalatla karşılanmaktadır.
Ülkemiz muz üretiminin hacmi muz işleme ve pazarlama tesisleriyle birlikte toplam 3 milyar doları bulmaktadır.
Her yıl 7 milyon tl demire, 12 milyon tl naylona, 3 milyon tl sulama sistemine, 1,5 milyon tl fidana, 40 milyon tl hayvan gübresine, 30 milyon tl kimyevi gübreye ve 15 milyon tl zirai ilaca para ödüyoruz.
Muz üretimi ve işlemesinde yaklaşık 100.000 aile yani ortalama 400.000 kişi istihdam edilmektedir.
Yerli üretimin karşılayamadığı yaklaşık 180.000 tonluk muz ithalatla karşılanmaktadır. İthalatta uygulanan gümrük vergisi oranı % 145,80 dir. Bu oranın yüksek oluşu, muz ithalatçılarını düşük maliyetli fatura teminine yöneltmektedir. Düşük fatura ibrazı ile ortaya çıkan ülkemizin yıllık vergi geliri kaybı 52,5 milyon doları bulmaktadır. Bu konudaki mevzuat ve uygulama şu şekildedir.
 
Ekvator Cumhuriyeti'nden aynı gemiye yüklenen ve Mersin Limanına aynı gemiden inen 2 muzun birinin kilogramı 6 dolardan, diğerinin kilogramı 9,5 dolardan giriş yapmaktadır.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, Başmüdürlüklere gönderdiği 16.04.2007 tarih ve        11420 sayılı yazıları ile;
 
1. Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünün EKVATOR Cumhuriyeti Fahri Konsolosuna dayanarak temin ettiği bilgilere atfen, sayın Gümrükler Genel Müdürlüğünce tesis edilen ve İlgi’ de kayıtlı bulunan yazıda; kıymet üzerinden vergilendirilmeye tabi tutulan ithal muzun koli (box) birim kıymetinin, C&F-TURKİYE için 9,50-10,00 ABD Dolarından düşük beyan edilemeyeceği belirtilerek, muz ithalatında “Referans Kıymet” uygulaması başlatılmıştır.
 
Sadece muzdan yıllık vergi kaybımız 50 milyon doları aşmaktadır.
 
2. Ancak, aynı ülkeden (Ekvador’dan kolisi en az 6,95 $) alınan, aynı gemiyle taşınan ve aynı limana indirilen 2 firmaya ait muzun, bir firması kolisi 6$ dan, diğeri 9,5 $ dan giriş yapmaktadır. Düşük fiyat belirten firmanın, kurdurduğu fason şirketlerle fiyatı daha düşük gösterdiği tahmin edilmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden düşük fatura gösteren firmadan ek tahakkuk alınmakta ancak alınan bu vergi daha sonra mahkeme kararı ile geri alınmakta (Örnek Kocaeli Vergi Mahkemesi de, 05.03.2009 tarih ve E-2008/2961, K-2009/258 sayılı kararında;) haksız vergi farkı doğmaktadır. Bu fark, koli başına 5,25 $ bulmaktadır. Yılda 10 milyon koli muz ithal edildiği düşünülürse, toplam 52,5 milyon ABD Doları vergi kaybına neden olunmakta ve yerli üreticilerin fiyatları ve yerli üretim üzerinde de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu şekilde yasalara uygun gözüken vergi kaybın konusunda iyi niyetli davranan gümrükler de elleri kolları bağlı kalmaktadır.
 
3. Muz ithalatında haksız rekabete, devletin gelir kaybına ve yerli üretim üzerinde ciddi tehditlere yol açan bu durumun önlenmesi için; düşük kıymet beyanı sebebiyle elde edilen haksız kazancın ortadan kaldırılması gerekir. Böylelikle; bir taraftan yukarıda sayılan ve kaçınılması mümkün olmayan olumsuz durumların ortaya çıkmasının, diğer taraftan da düşük kıymet beyan etmek suretiyle mevzuatın zaaflarından yararlanan ithalatçıların, haksız kazanç yoluyla ödüllendirilmesinin önlenmiş olacağını düşünmekteyiz.
 
4. Ülkemiz için özel bir ürün olan Çay’ın ithalatında, 21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de 09.02 ve 09.03 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kararına göre siyah, yeşil ve bitki çaylarının onaylanacak kontrol belgelerinde malın giriş gümrüğü olarak sadece Rize Gümrük Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde kaçak girdiği söylentileri yoğun olan muz ithalatında da İhtisas Gümrüğü belirlenmelidir.

En kolay ve en etkin önlem olarak:
 
İthal muza uygulanan gümrük vergisi oranı % 10'a düşürülmeli, ton başına 700 dolar fon uygulanmalıdır.
 
1- muz ithalatında halen uygulanmakta olan % 145,80 gümrük vergisi oranını; Bakanlar Kurulunca % 10 gibi bir seviyeye düşürülmeli, böylece yüksek oranlı vergiden kaçmak için düşük kıymet beyanı anlamsızlaştırılmalıdır.
 
2- “Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 2976 sayılı Yasa” nın 2 nci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca, ithal muzun tonuna 700,00 ABD Doları tutarında “Ek Mali Yükümlülük” (Fon, Özel Tüketim Vergisi, Muz Üreticisini Destekleme ve Geliştirme Fonu) konulmalıdır. Böylece Gümrük vergisi oranının % 150 seviyesinden % 10 seviyesine düşürülmesi sebebiyle, ortaya çıkan (koli başına ortalama 15,75 Dolar tutarındaki) gelir kaybının telafi edilmesi ve buradan muz üretimi için pay ayrılması sağlanmalıdır. (İçki ithalatında gümrük vergi oranı daha önce % 292 idi. Bu durumda herkes kıymeti düşük beyan ediyordu ve gümrükler bunun aksini ispat edemiyordu. Ancak vergi sıfırlanıp litrede 60 tl özel tüketim vergisi+kdv alınmaya başlayınca sorun kökten çözüldü.)
 
3- Yerli üreticilerin de ağırlıklı olarak Mersin'de olduğu muz ithalatında Mersin Gümrüğü, Muz için İHTİSAS GÜMRÜĞÜ olarak kabul edilmelidir.
 
Bu uygulama ile devletin 2008 yılı içinde muz ithalatından tahsil ettiği gelir 172.000.000 $'dan 210-215.000.000 $’a çıkacaktır. Ayrıca aynı oranda ithalatçılardan elde edilen kdv ve kurumlar vergisi de artış gösterecek, toplam yıllık gelir artışı 100 milyon $’ı bulacaktır.
 
Bu uygulamaya geçilirse ayrıca 16.06.2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile sınır ticareti serbest bırakılan muz ithalatından da ek mali yükümlülük (fon) alınabilecektir.
Muzdan alınan gümrük vergisinde kaçağı önlemenin ve bu yolla oluşacak fondan da yerli üretime kaynak aktararak, hem devletin yıllık vergi (gümrük, kurumlar ve kdv) gelirleri artırılabilecek, hem de aktarılacak fon ile ülkemiz muz üretimi daha fazla geliştirilebilecektir. 20100623
 
 
    Bünyamin KOZAK
Ziraat Yüksek Mühendisi
Muz Yetiştiriciliği Kitabı Yazarı
     www.muz.gen.tr
      0532 4862853
bkozak@muz.gen.tr
 
Fotoğraf İçin tıklayınız
 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzmanı - Danışmanı- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyarı: Yayınlanan haber ve yazıların (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm hakları Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının veya haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan yazı veya haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.

...

 


 

SERA SİGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | İletişim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyaretçi:11 Bugün Gelen: 717 Toplam Ziyaretçi: 3238998
スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布