ANAMUR'da HAVA   Muz htisas Gmr alsn.
23.06.2010
Muz htisas Gmr alsn. Mersin Gmr Muz htisas Gmr olsun. Muz, lkemizde Anamur, Bozyaz, Alanya, Gazipaa ve evresinde, Toros dalarnn koruduu mikroklimalarda yetitirilmektedir. 1994 ylnda 12.000 da alanda retim, 30.000 ton retim ve dekara verim 2.500 kg. iken, 2010 ylna geldiimizde retim alanlar 45.000 dekara, retim ise 220.000 tonlara km, verim ve meyve kalitesi ynnden dnya seviyesine ulalmtr.
Üreticimiz muz üretimiyle ekonomimize her yl 250 milyon TL katkda bulunmaktadr. Ülkemizin muz ihtiyac yaklak 400.000 tondur. Üretimin imdilik yetmedii kalan 180.000 ton muz ithalatla karlanmaktadr.
Ülkemiz muz üretiminin hacmi muz ileme ve pazarlama tesisleriyle birlikte toplam 3 milyar dolar bulmaktadr.
Her yl 7 milyon tl demire, 12 milyon tl naylona, 3 milyon tl sulama sistemine, 1,5 milyon tl fidana, 40 milyon tl hayvan gübresine, 30 milyon tl kimyevi gübreye ve 15 milyon tl zirai ilaca para ödüyoruz.
Muz üretimi ve ilemesinde yaklak 100.000 aile yani ortalama 400.000 kii istihdam edilmektedir.
Yerli üretimin karlayamad yaklak 180.000 tonluk muz ithalatla karlanmaktadr. thalatta uygulanan gümrük vergisi oran % 145,80 dir. Bu orann yüksek oluu, muz ithalatçlarn düük maliyetli fatura teminine yöneltmektedir. Düük fatura ibraz ile ortaya çkan ülkemizin yllk vergi geliri kayb 52,5 milyon dolar bulmaktadr. Bu konudaki mevzuat ve uygulama u ekildedir.
 
Ekvator Cumhuriyeti'nden ayn gemiye yüklenen ve Mersin Limanna ayn gemiden inen 2 muzun birinin kilogram 6 dolardan, dierinin kilogram 9,5 dolardan giri yapmaktadr.
 
Gümrükler Genel Müdürlüü, Bamüdürlüklere gönderdii 16.04.2007 tarih ve        11420 sayl yazlar ile;
 
1. D Ticaret Müstearl thalat Genel Müdürlüünün EKVATOR Cumhuriyeti Fahri Konsolosuna dayanarak temin ettii bilgilere atfen, sayn Gümrükler Genel Müdürlüünce tesis edilen ve lgi’ de kaytl bulunan yazda; kymet üzerinden vergilendirilmeye tabi tutulan ithal muzun koli (box) birim kymetinin, C&F-TURKYE için 9,50-10,00 ABD Dolarndan düük beyan edilemeyecei belirtilerek, muz ithalatnda “Referans Kymet” uygulamas balatlmtr.
 
Sadece muzdan yllk vergi kaybmz 50 milyon dolar amaktadr.
 
2. Ancak, ayn ülkeden (Ekvador’dan kolisi en az 6,95 $) alnan, ayn gemiyle tanan ve ayn limana indirilen 2 firmaya ait muzun, bir firmas kolisi 6$ dan, dieri 9,5 $ dan giri yapmaktadr. Düük fiyat belirten firmann, kurdurduu fason irketlerle fiyat daha düük gösterdii tahmin edilmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüünün yazsna istinaden düük fatura gösteren firmadan ek tahakkuk alnmakta ancak alnan bu vergi daha sonra mahkeme karar ile geri alnmakta (Örnek Kocaeli Vergi Mahkemesi de, 05.03.2009 tarih ve E-2008/2961, K-2009/258 sayl kararnda;) haksz vergi fark domaktadr. Bu fark, koli bana 5,25 $ bulmaktadr. Ylda 10 milyon koli muz ithal edildii düünülürse, toplam 52,5 milyon ABD Dolar vergi kaybna neden olunmakta ve yerli üreticilerin fiyatlar ve yerli üretim üzerinde de ciddi bir tehdit oluturmaktadr. Bu ekilde yasalara uygun gözüken vergi kaybn konusunda iyi niyetli davranan gümrükler de elleri kollar bal kalmaktadr.
 
3. Muz ithalatnda haksz rekabete, devletin gelir kaybna ve yerli üretim üzerinde ciddi tehditlere yol açan bu durumun önlenmesi için; düük kymet beyan sebebiyle elde edilen haksz kazancn ortadan kaldrlmas gerekir. Böylelikle; bir taraftan yukarda saylan ve kaçnlmas mümkün olmayan olumsuz durumlarn ortaya çkmasnn, dier taraftan da düük kymet beyan etmek suretiyle mevzuatn zaaflarndan yararlanan ithalatçlarn, haksz kazanç yoluyla ödüllendirilmesinin önlenmi olacan düünmekteyiz.
 
4. Ülkemiz için özel bir ürün olan Çay’n ithalatnda, 21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayl Resmi Gazete’de 09.02 ve 09.03 Gümrük Tarife statistik Pozisyonu (GTP) kararna göre siyah, yeil ve bitki çaylarnn onaylanacak kontrol belgelerinde maln giri gümrüü olarak sadece Rize Gümrük Müdürlüü olarak belirlenmitir. Ayn ekilde kaçak girdii söylentileri youn olan muz ithalatnda da htisas Gümrüü belirlenmelidir.

En kolay ve en etkin önlem olarak:
 
thal muza uygulanan gümrük vergisi oran % 10'a düürülmeli, ton bana 700 dolar fon uygulanmaldr.
 
1- muz ithalatnda halen uygulanmakta olan % 145,80 gümrük vergisi orann; Bakanlar Kurulunca % 10 gibi bir seviyeye düürülmeli, böylece yüksek oranl vergiden kaçmak için düük kymet beyan anlamszlatrlmaldr.
 
2- “D Ticaretin Düzenlenmesi Hakkndaki 2976 sayl Yasa” nn 2 nci maddesine dayanlarak Bakanlar Kurulunca, ithal muzun tonuna 700,00 ABD Dolar tutarnda “Ek Mali Yükümlülük” (Fon, Özel Tüketim Vergisi, Muz Üreticisini Destekleme ve Gelitirme Fonu) konulmaldr. Böylece Gümrük vergisi orannn % 150 seviyesinden % 10 seviyesine düürülmesi sebebiyle, ortaya çkan (koli bana ortalama 15,75 Dolar tutarndaki) gelir kaybnn telafi edilmesi ve buradan muz üretimi için pay ayrlmas salanmaldr. (çki ithalatnda gümrük vergi oran daha önce % 292 idi. Bu durumda herkes kymeti düük beyan ediyordu ve gümrükler bunun aksini ispat edemiyordu. Ancak vergi sfrlanp litrede 60 tl özel tüketim vergisi+kdv alnmaya balaynca sorun kökten çözüldü.)
 
3- Yerli üreticilerin de arlkl olarak Mersin'de olduu muz ithalatnda Mersin Gümrüü, Muz için HTSAS GÜMRÜÜ olarak kabul edilmelidir.
 
Bu uygulama ile devletin 2008 yl içinde muz ithalatndan tahsil ettii gelir 172.000.000 $'dan 210-215.000.000 $’a çkacaktr. Ayrca ayn oranda ithalatçlardan elde edilen kdv ve kurumlar vergisi de art gösterecek, toplam yllk gelir art 100 milyon $’ bulacaktr.
 
Bu uygulamaya geçilirse ayrca 16.06.2009 tarihli resmi gazetede yaynlanan tebli ile snr ticareti serbest braklan muz ithalatndan da ek mali yükümlülük (fon) alnabilecektir.
Muzdan alnan gümrük vergisinde kaça önlemenin ve bu yolla oluacak fondan da yerli üretime kaynak aktararak, hem devletin yllk vergi (gümrük, kurumlar ve kdv) gelirleri artrlabilecek, hem de aktarlacak fon ile ülkemiz muz üretimi daha fazla gelitirilebilecektir. 20100623
 
 
    Bünyamin KOZAK
Ziraat Yüksek Mühendisi
Muz Yetitiricilii Kitab Yazar
     www.muz.gen.tr
      0532 4862853
bkozak@muz.gen.tr
 
Fotoraf çin tklaynz

 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:25 Bugn Gelen: 112 Toplam Ziyareti: 2663846
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay