ANAMUR'da HAVA   Dantay Muzda Vergi Kaaklna DUR dedi
20.07.2010
Dantay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun "Teminat" aranmas ile ilgili verdii nihai karar gereince paravan irketler zerinden dk fiyat beyanyla Muz ithalat yapan firmalar 3 kat teminat vermeden ithalat yapamayacaklar.


Dantay Vergi Dava Daireleri Kurulu  Gümrük Yönetmeliinin 587 maddesinin
1. fkrasnn (b) ve (ç) bentleri ile ilgili olarak Dantay 7. Dairesinin
verdii yürütmeyi durdurma kararn kaldrd.

Yerli üreticiyi uzun zamandr zorlayan ve üreticinin tüm giriimlerine
ramen durdurulamayan "düük kymet beyan " ile ithalat yaplmas bu
karardan sonra zorlaacak.
Paravan irketler üzerinden "düük fiyat" beyan ederek uzun yllar boyunca
ödemeleri gerekenden daha düük vergi ödeyerek yerli üretimi ve üreticiyi
vuran firmalar 07.10.2009 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe
giren Gümrük Yönetmeliinin  587. maddesinin 1. fkrasnn (b) ve (ç)
bendleri gereince yurtdndan ithalat ile igili evraklarn istenmesi ve
Referans fiyatn altnda beyanda beyan edilen kymet fark ile birlikte 3
kat para cezasnn teminata balanmas  artnn getirilmesi üzerine
düük kymet beyann terk ederek ithalat yapmaya balamlard.

Ancak Dantay 7. Dairesinin 30.12.2009 tarihinde bu madde ve ilgili  
bentler ile ilgili yürütmeyi durdurma karar üzerine  Yönetmeliin teminat
ile ilgili hükümleri  bolukta kalnca yine düük kymet beyan ile
ithalatlar balamt.

Yerli üreticinin Babakanlk,Gümrük Müstearl nezdindeki giriimleri
sonucunda soruna Babakan Erdoan bizzat el koyarak Gümrük idaresini Muz
thalat konusunda alarma geçirdi.Bu gelimelerden sonra Gümrük
Müstearl Dantay 7. Dairesinin Yürütmeyi Durdurma kararna
Dantay Vergi Dava Daireleri Kurulunda itiraz etti.Konuyu 16.04.2010
tariginde ki oturumda nihai karara balayan Dava Daireleri Kurulu
oybirlii ile Yürütmeyi Durdurma kararn  kaldrd.

Karar gerekçesinde düzenlemenin GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlamas) ve Kyoto  Sözlemesine uygun olduu belirtilerek eksik beyann
ve eksik beyanla ilgili ileride çkacak 3 kat para cezasnn teminata
balanmasnn ,beyan sahibinin ilgili sevkiyatn ana hususlarn içeren
ticari ya da resmi belgeyi ibraz etmesi ve gerekli görülürse uygulanacak
vergi ve resimlerin tahsilini salamak üzere teminat vermesi kaydyla
eyann teslimini,bir ihlal tespit edildii takdirde gümrüün  teminat
isteyebilecei hüküm altna alnd.

Bu karardan sonra "Referans Fiyat"n altnda fiyat beyanyla ithalat
yapacak firmalar hem eksik beyan edilen vergi fark hemde bu vergi fark
için doabilecek 3 kat para cezas tutarn kesin teminata balamadan
ithalat yapamayacaklar.Yürütmeyi durdurma karar ile bu karar kaldran
Dava Daireleri Kurulunun kararna kadar Referans Fiyatn altnda ithalat
yapan ithalatç firmalara
ise bu dönemdeki ilemleri ile ilgili olarak 3 kat para cezas tahakkuk
ettirilecek ve bu cezalarn teminata balanmas istenecek.

www.gazetemuz.comBünyamin KOZAK
www.muz.gen.tr


 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:31 Bugn Gelen: 95 Toplam Ziyareti: 2663829
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay