ANAMUR'da HAVA   Rvet havuzunda yzer bakanlar!-Necati Doru
10.01.2011
Rvet havuzunda ithal muzun pay... Szc Gazetesinde yazan Necati Doru, son gmrk operasyonuyla ilgili yazsnda Muz sempozyumunu da haber yaparak baz iaretler verdi.
Rüvet havuzunda yüzer bakanlar! PDF Yazdr e-Posta

Kayseri’dekinin adna “Rüvet Torbas”  diye isim bulunmutu. stanbul’dakini ise gazeteler, “Müdür Bey’in Rüvet Havuzu paylatrlyordu” diye yazdlar.

Kayseri’de torba karanlk kald.

Bir günah keçisi gerekiyordu.

Belediye çalan 31 yandaki lise mezunu Hac Ali, Kayseri gibi “uyanklk katsays çok yüksek” bir ehirde hiç kimseye çaktrmadan(!) belediyenin adn, kurumsal kimliini, ruhsat verme yetkilerini, belediyenin müdürlere zimmetli mühürlerini kullanp, “rüveti tek bana toplad” demeye getirildi.

 

Kefiller de bulundu.

ster inan, ister inanma!

stanbul Gümrük ve Muhafaza Bamüdürlüü’nde, Kaçakçlk Müdürlüü’nde, Narkotik ube Müdürlüü’nde,  Atatürk Hava Liman Kargo Terminal Müdürlüü’nde, Ambarl Liman Gümrüü’nde müdürler, yardmclar, onlarn yardmclar, “olur” verenler, “ekil artna uydurma” kolayl yapanlar, getir götürcüler “Rüvet Havuzu” yapmlar.

Topluyorlar rüvetleri.

Dolduruyorlar havuza.

Cuma paylama günü.

Herkesin pay beyaz zarflar içinde “nakit olarak” ve deerli para Türk Liras cinsinden paylatrlyor.

 

Xxx

 

 

Dürüst bakan ihbar ald!

Yaasn dürüst polisler!

Harekete getiler.

8 ay telefon dinlediler.

8 ay takip yaptlar.

Paylam günü Cuma’y beklediler.

Baskn verdiler!

Koca koca müdürler, yardmclar, ceplerinde 20 bin TL, 40 bin TL, 140 bin TL paralarla yakalandklar anda; “bu kadar paray benim cebime, benden habersiz kim koymu…(!)” diye savurup atarken yakalandlar.

Devlet gümrüünün müdürleri!

Rüvet havuzu müdürleri olmular!

yi anlayalm:

Ülkemizin “scak para ve yüksek ithalatla büyüyen ekonomik modeli” ne omuz veren iadamlar, seçkin, saygn, bakan dostu ithalatç firmalarn sahibi patronalarla “rüvet havuzu doldurma” çetesi kurmular.

Ülkeye mal giriyor.

Maln deeri 10.

Gümrükte 1 gösteriliyor.

Vergisi 1 deer üzerinden kesiliyor.

Bu mal vatandaa; gümrükte deeri 10 üzerinden gösterilmi bir mal olarak satlyor.

 

Xxx

 

Gümrük müdürlüünü, “rüvet havuzu doldurma müdürlüüne” dönütürmü olanlarla anlaan ithalatç iadamlar, 10 vergi vermeleri gerekirken, mallarn gümrükten 1 vergi ödeyerek geçiriyorlar. Aradaki 9’un birini, ikisini de müdürler paylasnlar diye “rüvet havuzunun” dolmas için veriyorlar.

Havuzu dolduran para çalnt!

Devletin vergisinden çalnm.

Rüvet havuzunun içinde bakanlar da yüzüyor diyorum. Nereden mi biliyorum? Polisin verdii bilgiye göre, Mersin’de gümrükte birilikte çalan müdürler, müdür yardmclar, memurlar; stanbul gümrüüne atandklarnda deiik birimlerin “üst düzey yöneticisi” olarak görevlendirildiler.

Asl kilit atamalarda!

Bu kadar tesadüf olabilir mi?

Atamalarda bakan (yenisini kast etmiyorum) ya da müstearn parma yoksa, “rüvet havuzu doldurucularnn hemen tamam  Mersin’de birlikte görev yapan” kiilerden oluamaz.

Bu kadar tesadüf olabilir mi?

Bu tesadüfü kimler denk getirdi?

Yeni Bakan, bunu açklayabilmeli!

 

(Uyan Borusu)

 

Rüvet Havuzu’nda

ithal muzun pay!

 

ubat aynn ilk haftasnda Anamur’da “yerli muz üretiminin sorunlarnn” tartlaca bir seminer yaplaca haberini aldm. Birkaç bakan da bu seminere katlacakm.  Akdeniz’in Anamurlu, Bozyazl, Gazipaal muz üreticilerine altn frsat çkt. Bu seminerde “stanbul’da baskn verilen müdür beyin rüvet havuzunda muz ithalatçlarnn payn”  sormalarnn zamandr. Çünkü dürüst tüccar, ithal muzun deerini eksiksiz gösterip, 21 kiloluk koli için 15 dolar 75 Cent vergi ödedi. Rüvet havuzcular ile anlam muz ithalatçs ise hayali tabela irketlerini kullanarak koli bana 9.5 dolar vergi ödeyerek muzu Türkiye’ye soktular. Vergiden çalarak yerli muz üreticisine haksz rekabet yaptlar.

Sormann zamanndr.

Havuzda ithal muzun pay nedir?


 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:87 Bugn Gelen: 1278 Toplam Ziyareti: 2567962
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay