ANAMUR'da HAVA   1. Muz Sempozyumu yapıldı.
05.02.2011
1. Muz Sempozyumu Anamur'da başarıyla yapıldı. Sempozyum sonuç bildirisi hazırlandı. Ankara'da ayrıca açıklanacak. Bildiri 10 madde olarak şöyle...

1.Muz Sempozyumu'nda 10 maddelik sonuç bildirisi yayınlandı. Buna göre:
1- Dengeli ve sağlıklı beslenme açısından son derece önemli bir vitamin ve mineral kaynağı olan muz, ülkemizde Anamur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ilçeleri ve çevresinde, Toros dağlarının koruduğu mikroklimalarda yetiştirilen Akdeniz'in en önemli tarımsal ürünü konumundadır.
2- Yerli muzun 2010 yılı itibarı ile üretim alanları 50.000 dekara, üretim miktarı ise 250 bin tonlara ulaşmıştır. Muz üretiminde verim ve kalite yönünden çok önemli gelişmeler kaydedilerek üretimde dünya seviyesi yakalanmıştır. 1995 yılında yerli muz üretimi, toplam muz tüketiminin %26'sını karşılarken günümüzde bu oran 2 kat artarak %51 seviyesine gelmiştir. Yani muz ihtiyacımızın yarısı yerli muz tarafından karşılanmaktadır. Yerli muzun üretiminde ve verimindeki bu gelişmeye olanak sağlayan en önemli etmenler ise örtü altı yetiştiricilik ile modern üretim tekniklerinin kullanılması ve ithalata karşı fonla korumanın sağlanmasıdır.
3- Ülkemiz muz sektörünün hacmi, üretim, işleme ve pazarlama tesisleriyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'yi bulmaktadır. Yerli muz üretiminin yıllık üretici fiyatlarıyla değeri yaklaşık 300 milyon TL'dir. Muz üretimi ile ilgili olarak elde edilen bu gelirin 60 milyon TL'si üretimle doğrudan ilgili olan demir, naylon, sulama sistemi, fide, hayvan gübresi, kimyevi gübre, zirai ilaç gibi diğer sektörlere aktarılmaktadır. Yerli muzun pazarlanmasında ise buna ilave olarak yaratılan katma değer 75 milyon TL civarındadır. Muz üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında yaklaşık 100.000 aileye veya diğer bir deyişle 400.000 kişiye iş ve aş olanağı sağlanmaktadır. Bu veriler ışığında Karadeniz için fındık ve çay, Ege için üzüm ve incir ne kadar önemli ve hayati birer ürün ise Akdeniz için de muz o denli önemli ve hayati öneme sahip bir ürün olarak söylenebilir.
4- Muz üretimini koruyan ve günümüze kadar sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli destek ithalata karşı uygulanan fon uygulamasıdır. %145,8 oranındaki bu koruma muz için hayati öneme sahiptir. Bu uygulamanın devamı muz sektörünün varlığını sürdürmesi ve gelişmesi için oldukça önemlidir. Ancak bu uygulamanın başarısı gümrüklerdeki kaçak girişin önlenmesi ile düşük değer ve sahte fatura ile kaçak muz girişinin engellenmesine bağlıdır. Bu konuda kamuoyuna yansıyan ve çeşitli köşe yazarlarının da gündeme taşıdığı iddialar mevcuttur. Bu konudaki sorunların zaman geçmeden çözülmesi ve gümrüklerde gerekli düzenlemelerin yapılması son derece önemlidir.
5- Yerli muz üretimi halkın ucuz ve sağlıklı muz tüketimini destekleyen ve buna olanak sağlayan bir üretim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkımızın ucuz ve kaliteli muz tüketimi açısından yerli muz üretimi fiyat ve miktar olarak düzenleyici ve dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Yerli muz hasadının en yoğun olduğu Ekim-Mart döneminde ithalat rejiminin düzenlenmesi yerli muzun pazarlanmasındaki birçok olumsuzluğu ortadan kaldıracak ve fiyat oluşumunda da tüketici açısından daha uygun bir ortam hazırlayacaktır. Bunun yanında muz ithalatına mutlaka "Gözetim Uygulaması" getirilerek Kivi ithalatında yerli üreticiyi korumak için alınan tedbirlerin benzeri Muz ithalatında birebir uygulanmalıdır.
6- Muz ithalatında Mersin Gümrüğü, muz için İHTİSAS GÜMRÜĞÜ olarak kabul edilmelidir. İhtisas gümrükleri düşük kıymetle ithalat yapan ve bu ithalatlarda paravan şirketler, naylon faturalar kullanan firmaları caydıracak en önemli tedbirlerden birisidir.
7- Muz üretiminde oldukça önemli olan temel girdilerde KDV oranlarının düşürülmesi, başta sera yatırım maliyeti olmak üzere üretimde girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmasına önemli katkılar sağlayacak ve muz üretiminin geliştirilmesine ortam hazırlayacaktır.
8- Muz ithalatında sağlanan %145,8'lik fon uygulamasından sağlanan kaynağın belirlenecek oranındaki bir payın, araştırma ve teşvik için bölgeye aktarılması veya araştırma geliştirme için muz üretimine başka kaynaklardan fon yaratılması, son derece önemlidir. Ülkemizde sınırlı da olsa muza ilişkin çeşitli araştırmalar sınırlı kaynaklarla yürütülmektedir. Ancak bu bağlamda, açılacak bir Muz Araştırma Enstitüsü, sağlanacak fonla birlikte, bu çalışmaların tek bir çatı altında toplanmasına, diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonuna olanak sağlayacak ve muz için uygun üretim, işleme, sarartma teknikleri üzerinde çalışmalar yaparak, muz üretiminin ve pazarlamasının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
9- Yerli muz üretiminde Üretici Birliklerine önemli görevler düşmektedir. Ancak bu birliklerin sağlıklı ve yeterli finansal olanaklara sahip olmadan, muz üretimine ve üreticilere gerekli katkıları sağlayacağını beklemek hayalcilik olarak nitelendirilebilir. Bu konuda acil olarak yasal düzenlemelerin yapılması Muz Üreticileri Birliklerinin güçlü finansal yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir.
10- Yerli muzun tanıtımının sağlanması, tüketiminin özendirilmesi için bu faaliyetleri planlayacak, yönlendirecek ve yönetecek bir MUZ TANITIM GRUBU oluşturulmalıdır. Bu konuda başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere ilgili tüm kesimler gerekli duyarlılığı ve özveriyi göstermelidir.


 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzmanı - Danışmanı- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyarı: Yayınlanan haber ve yazıların (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm hakları Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının veya haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan yazı veya haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.

...

 


 

SERA SİGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | İletişim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyaretçi:31 Bugün Gelen: 105 Toplam Ziyaretçi: 2607647
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay