ANAMUR'da HAVA   Muzda Eyll aynda yaplacak iler
03.09.2009
Doumun genel olarak tamamland eyll aynda scaklk, havalandrma, sulama ve gbreleme ok nemlidir. Sulama ve buna bal olarak damlama ile gbreleme haftada 2 sefer uygulanmal, nerdiimiz sulama saatine gre sulama yaplmaldr. Gbreleme; Dzenli olarak azot destekli, potasyum arlkl gbreler ile haftada 2 sefer gbreleme srdrlmelidir.
Fidanlarn gelime durumuna göre azot ve fosfor uygulamas azaltlarak bitirilmelidir. Doumlarn tamamlanmasyla potasyum ihtiyacmz artmtr. Bu nedenle ortalama olarak dekara haftada 0,5 kg saf azot, 4,5 kg saf Potasyum hesab üzerinden gübrelemeye geçmemiz yararl olacaktr. Taraklarn tamamen açlmas ve yeterli fidan iriliine ulamamzla verilen azot miktar haftada dekara 250 grama kadar düürülebilir. Potasyum uygulamas ise haftada dekara 4,5 kg saf madde olarak sürdürülmelidir. Ayrca 15 günde bir sefer dekara 2,5 kg Manezyum sülfat ve 2,5 kg % 15 lik Kalsiyum tek balarna ayr ayr uygulanmaldr. Havalandrma; Aln ve tepe havalandrmas sürdürülmelidir. Scaklk; Yüksek scaklklara dikkat edilmeli, scakln gündüz 35 derecenin üzerine çkmamas için önlemler alnmaldr. Bakm : Krmz örümcek younluuna dikkat edilmelidir. Krmz örümcek mücadelesi için krmz örümcek mücadelesindeki uyarlar dikkatle uygulanmaldr. Yapraklarn altlar iyice kontrol edilerek faydal böceklerin olup olmadna baklmal, faydal böcekler varsa krmz örümcek mücadelesi yaplmamaldr. Fidan Ayarlar: Fidan ayarlar bu ay sonlandrlmaldr. Yeterli büyüklüe gelmi ortalama 9-10 adet klç yaprakl muz fidanlar, büyüklüüne
göre 1 veya 2 adet olmak üzere ana aacn dibinde braklr. Bu dönemdeki fidanlarn büyüklüü 1-1,5 m arasnda olmas Haziran-Temmuz doumunu salayacaktr. Braklan fidanlar dndaki dier fidanlar daldz ile anaya zarar vermeden ayrlmal, anann ve braklan fidanlarn dibi toprak ile yaygn bir ekilde doldurulmaldr. Fidan temizliinden sonra sistemik bir kök çürüklüü ilac ile aaçlarn dipleri ilaçlanmaldr. Eer nematod zarar gözleniyorsa kök çürüklüü ilacn nematod mücadelesinden 10 gün sonraya ayarlayabilirsiniz. Meyve Çürüklükleri: Meyve uçlarnda bugünlerde gözlenmeye balanan çürüklüklere kar iyi havalandrma, hevengin üzerine yaprak ayalar oyularak hava bacas açma, ortam nemini düürme, damlamadan sistemik sv bakr verme ve meyve parmaklarna bakrl veya uygun mantar ilaçlar kullanlmaldr. Eylül Dikimi: Yeni muza balayacak olan üreticilere eylül-ekim aylarnda muz dikimini öneriyoruz. Bu aylarda yaplan fidan dikiminde verimde yl kayb  yaanmadan tatmin edici sonuçlar alnmaktadr. Ayrca bahçe içindeki tip d beenilmeyen aaçlarn fidanlar tamamen temizlenmeli, yan tarafndaki aacn meyvesi güzel ve 2 tane fidan varsa bu fidanlar braklmal, bu ekilde bir fidan yoksa fidansz braklan kötü aacn yanna iyi bir fidan dikilerek kötü aaçlardan kurtulmal. Sonbahar dönemi kullanmak için dekara yaklak 8 ton (1 kamyon) hayvan gübresi alnarak, kamyon bana 2,5 litre Mocap vb. ilaçla ilaçlanarak üzeri plastik örtü ile örtülü olarak 20-30 gün bekletilip, sonra sera içine bitkilerin arasna serilebilir.

 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:21 Bugn Gelen: 66 Toplam Ziyareti: 2663800
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay