Dr. Nurullah ÖZCAN

1954 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu, Evli –2 Çocuk sahibi olan Nurullah Özcan Ziraat Yüksek Mühendisi olup, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümünden 1978 yılında Yüksek Lisans/Mastır derecesi yaparak mezun oldu.

1978 yılında Kahramanmaraş Pamuk Araştırma İstasyonunda araştırmacı olarak başladığı görevine, 1984 yılında Ankara’da atandığı Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesindeki, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünde, tarım ekonomisi bölümünde devam etti.

1988-1990 yıllarında, İngiltere /Norwich’de East Anglia Üniversitesinde Kırsal Kalkınma ve Tarım Ekonomisi konusunda Diploma ve Mastır derecesi yaptı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında “ Süt ekonomisi” konusunda Doktora Derecesi yaparak Doktor ünvanı aldı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığında 1991 yılında atandığı Şube Müdürlüğü görevi sırasında, Avrupa Topluluğu Tarım Politikalarına uyum çalışmaları, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanan, EFTA Serbest Ticaret Anlaşması çalışmalarında görev aldı. ABD- Minesota/ Mineapolis’te (1994) yapılan NATO tatbikatına süt sektörü uzmanı olarak katıldı. Daha sonra 1995 yılına imzalanan Türkiye- Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) çalışmalarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığını temsil etti.

1996- 1998 yılları arasında Çevre Bakanlığında Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu dönemde Cenevre’de, Bonn’da ve Malezya’da yapılan Tehlikeli Atıkların Kontrolü ve Önlenmesi ve İklim Değişikliği Sözleşmesi konularında ve NATO çevre tatbikatı alanında yapılan uluslararası toplantılara katılarak Türkiye’yi temsil etmiştir.

1998 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tekrar dönerek, Araştırma ve Planlama Koordinasyon Kurulunda Kurul Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi sırasında Brüksel Tarım müşavirliği kadrosuna atanarak, 4 yıl süreyle “Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği”nde Tarım Müşaviri görevini ifa etmiş, 2002 yılı sonunda yurda dönmüştür.

2004 yılında emekli olan Dr. Nurullah Özcan, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde Genel Başkan Danışmanı ve Teknik Hizmetler Kurulu Başkan vekili olarak 2008 Mart ayına kadar sözleşmeli olarak çalışmıştır. Bu dönemde Kurumun Uluslar arası ilişkileri ve AB- Türkiye Karma İstişare Komitesi çalışmalarını yürütmüştür.