ANAMUR'da HAVA 


  Basnda Muz


Trk Tarm Kabuk Deitiriyor-20050815 Aydnlk Gazetesi
KAMAN, BOZYAZI, ANAMUR VE GAZPAA ZLENMLER Trk tarm kabuk deitiriyor "Tarm can ekiiyor" denilen koullarda neden bu bal attk? Bu gerek bir yana, Trkiye'nin kendine zg dinamik, devrimci zgc harekete geiyor. Ulusal Kanal'da yaynlanan ifti Meclisi program iin 3 bin kilometreyi akn yol katettik ve Ankara, Krehir'in Kaman, Mersin'in Anamur ve Bozyaz ile Antalya'nn Gazipaa ilelerini gezdik. te gzlemlerimiz. SERKAN KO / VEL SVASLI
 
"Türk tarm kabuk deitiriyor" diyor, renkli kiiliiyle tandmz Gençlerbirlii Klübü Bakan lhan Cavcav. Cavcav'la, sahibi olduu Ankara Un'un Ankara'daki fabrikasnda sohbet ettik. 15 yandan beri üreticiyle içiçe yaayan lhan Cavcav, Türk tarmnn son yllarda yaad deiimi bu sözlerle ifade etti. Küçük topraklara sahip aile iletmelerinde bilimsel üretim yaplamayacan söyleyen lhan Cavcav, çiftçilerin kooperatiflemeyle arazilerini birletirmesi gerektiine özellikle vurgu yapyor.
Ulusal Kanal'da her çaramba günü saat 18:10'da yaynlanan Çiftçi Meclisi program için 3 bin kilometreyi akn yol katettik ve Ankara, Krehir'in Kaman, Mersin'in Anamur ve Bozyaz ile Antalya'nn Gazipaa ilçelerini gezdik. Bir aya yakn süren gezimiz boyunca birçok büyük tarm iletmesine konuk olduk. Kaymakamlar, belediye bakanlar ve yüzlerce üretici ile yüzyüze görütük. lhan Cavcav'n Türk tarmnn kabuk deitirdii görülerinin ne kadar doru olduuna tank olduk. Topraklarn birletirilmesi ve bu yolla bilimsel yöntemlerle üretim yaplmas yönündeki talep, her yerde karmza çkt.
ATATÜRK'ÜN YARIM KALAN DEVRM
Üreticiler, özellikle son yllarda, tarmdaki bilimsel gelimeleri yakndan izliyor. Bunu en iyi Anamur ve Kumluca'da gördük. Onlarca dönüm arazi üzerine kurulmu, bilgisayar kontrollü dev boyutlu seralara, toprak ve ürünün verimini artran bilimsel yöntemlere ahit olduk. Ancak bu ayaa kalkn tamamlanmas için topraklarn birletirilmesi, yani kooperatifleme ve topraksz köylüye toprak datmak temel sorun olarak Türkiye'nin önünde duruyor. Bismil'in Sinan köylülerinin aala kar balattklar toprak mücadelesi, zmir'in Bademli köyünde kurulan örnek kooperatif, Türkiye'nin bu konuda bir eie geldiini gösteriyor. Yani Atatürk'ün tamamlayamad admlar Türkiye'nin atmas art.
BOZKIRI AYAA KALDIRANLAR
lhan Cavcav'la görütükten sonra Krehir'in Kaman ilçesine doru yola koyulduk. Bozkrda yol alrken, kel dalardan, kraç topraklardan, erkeksiz evlerden, bakmsz kasabalardan ibaret, geçen yüzyln yoksul Anadolusu'nu düündük. te bu bozkr ayaa kaldranlarn köylerine gidiyoruz. Kaman'n Hamit Beldesi'nden Dursun Kaya yazd bir iiri okudu bizlere: "sana ikayetim var Kemal Paa / hiçbir dert kalmad geldik baa / çaltk çabaladk emekler boa / gel de halimizi gör Kemal Paa..." iiri okuduktan sonra "Biz övey evlat myz be yavrum" oldu son sözleri.
CAN ÇEKEN TÜRKYE'NN DEVRMC DNAMKLER
Türk tarm, Dünya tahl ticaretinin yüzde 80'ini elinde bulunduran Amerika'nn, IMF ve Dünya Bankas gibi kurumlar araclyla dayatt programn altnda can çekiiyor. "Dünya küreselleiyor, serbest dolam esas, gümrükler kalksn, tarm nüfusunu yüzde 10'un altna çek" zrvalar, üretimi gerilettikçe geriletmi. Devlet statistik Enstütüsü'nün 2002 yl verileri, 1980 ylndan beri hububat üretiminin nüfus artna orann yüzde eksi 26.8 olarak gösteriyor. Yine 1980 ylndan beri nüfus yüzde 54 artarken, hayvan saymz yüzde 40 azalm. Kendi kendini doyurmakla övünen ülkemiz, artk tarm ürünü ihraç eden ülkeler arasnda yer alyor. Belki topraklarmz henüz kraç, evlerimiz erkeksiz, kasabalarmz bakmsz deil ama üretici kazanamad için yapt iten mutluluk duymuyor. 400 bin liraya mal ettii budaya 350 bin lira fiyat biçilince "öyleyse neden üreteyim" diyor. Aslnda Bat'nn bir plan var ama planszlk, desteklerin kalkmas, ithalat Türk tarmnn belini bükmü. Diyeceksiniz ki, peki nasl oluyor da "Türk tarm kabuk deitiriyor" diyorsunuz? te Türk tarm bir taraftan can çekiirken, dier yandan Türkiye'nin kendine özgü dinamik, devrimci özgücü harekete geçiyor. Ne Kumluca ne de Anamur, iktidarlardan bir miligram destek alm. Anamur'u, Kumluca'y, Silifke'yi, Gazipaa'y yaratan kendi çalkanlklar, kendi srarlar ve en önemlisi devrimcilikleri.
ÇOK ÜRETMEK, AZ KAZANMAK
28 bin nüfuslu Kaman, Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden biri. lçede 1 milyon dönüme yakn ekilebilir tarm arazisi bulunuyor. Kaman; arpa, buday ve bakliyatn dnda önemli miktarda ceviz de üretiyor. Kaman, çok üreten ama az kazanan bir ilçe. Çok üretmek ama az kazanmak. te serbest rekabet sistemi.
lçeye geldiimiz ilk gün pazar kurulmutu. Domatesini, biberini, soann, fasulyesini üreten köylüler, evine üç be kuru götürebilmek için pazara inmiti. Kaman gibi köklü, verimli ve büyük çapta üretim yapan bir ilçenin ekonomik durumunu merak ettik. Görütüümüz insanlar, pazarn eski canllndan eser kalmadn söylüyor. Bin ah iitmek istiyorsan birine dokunmak yeter. Üreticinin bu durumu elbette ki esnaf da etkiliyor. Çarda siftah bile yapamayan, bulmaca çözen bir çok esnafa tank olduk.
Ayn durum sanayide de geçerli. Traktörlerin tekeri deitirilemiyor; arzalar, çok ciddi olmadkça tamir edilemiyor. Sanayi esnaf, mahalle bakkal gibi; veresiye defteri tutuyor. Kaman'n özeti; üretmekten bezmi çiftçiler, alacak defteri kabark esnaf ve deitirilemeyen traktör tekerleri.
YERL MUZA DAM FERMANI
Kaman'dan sonra Toroslar aarak, Mersin'in önce Anamur, ardndan Bozyaz ilçelerine geçtik. Anamur ve Bozyaz yerli muz üretiminin merkezi olarak biliniyor. Muz üretimi deyip geçmeyin. Bu sektör, Türkiye ekonomisine ylda 1 milyar dolara yakn katk salyor. Muz üreticilerinin örgütlü olduu MUZDER'in bakan Niyazi Sinanolu, muz sektörünün yalnzca Toroslardaki keçi çobanna gübre paras olarak 12 trilyon lira para aktardn söylüyor. Ancak böylesine girdisi yüksek bir sektör, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararlarnn altna imza atanlarn kurban olmu.
Temmuz 2004'te Cenevre'de toplanan DTÖ üyeleri, çok önemli iki kararn altna imza att. Bunlardan birisi destekleme oranlarnn ve kredilerin kaldrlmas. kincisi karar ise öyle, "DTÖ'ye üye ülkeler, ülkelerine giren tarm ürünlerinden gümrük vergisi almayacak" Karar uygulamaya balandnda, baz tarm ürünleri, gümrük vergisine tabi olmadan Türkiye'ye girebilecek. Uygulama 2006 ylnda balayacak. imdi üretici "her türlü devlet destei alan ve bu nedenle benden ucuz üreten yabanc üreticiyle nasl rekabet edeceim?" diyerek kara kara düünüyor. Bu tehlikeyle kar karya kalan ürünlerden biri de "Anamur Muzu" olarak bilenen yerli muz. Muz üreticileri ise muzun yeil kutuya alnmas için mücadele balatm. Yani muzun, ekonomik geliri yüksek bir ürün olmas nedeniyle uygulamann dnda tutulmas.
YERL MUZ MEYDAN MUHAREBESNE HAZIRLANIYOR
Dünya Ticaret Örgütünün alaca karar bir yana Anamurlular srarla muz üretmeye devam ediyor. Yerli muz üreticileri, adeta bir meydan muharebesine hazrlanyor. Yeni seralar kuruluyor, varolan seralar daha da modernletiriliyor, üretim artrlmaya çallyor.Engin Koca adnda Ankara'l bir iadam, 1 milyon dolarlk bir yatrmla yeni, modern bir muz seras kurmak için Anamur'a gelmi. Koca'nn henüz iskeleti kurulan serasna konuk olduk. DTÖ kararn hatrlattk ve neden böyle bir karar aldn sorduk. Aldmz yant "her eye ramen üreteceiz" eklinde oldu. lçenin kaymakam Hulusi Kaya, Belediye Bakan Suphi Alp, MUZDER üyeleri, tüccar, esnaf, tüm Anamur el ele vermi, DTÖ'nün kararna kar meydan muharrebesine hazrlanyor.
Yalnzca Anamur deil tabii ki. Yerli muz üretiminin dier önemli merkezleri olan Bozyaz ve Gazipaa'ya da konuk olduk. Gazipaa'nn misafirperver Ziraat Odas Bakan Hasan Çelik, ilçesinin sorunlarn öylesine scak ifadelerle anlatt ki, insann "bu güzel insanlarn sorunlarn çözecek bir Ankara ne zaman olacak?" diyesi geliyor. Gazipaa Kaymakam smail Gültekin ise "bilgi birikimiyle ilgili sorunumuz yok. Üreticimiz çocuunun beiini serada kuruyor" diyerek, eksiin kimilerinin dedii gibi üretimde olmadn ifade ediyor.
Belki de bütün anlatmaya çaltmz Bozyaz'nn öncü muz üreticisi Osman Ylmaztürk'un örnei özetliyor: "Benim köyümün geliri 12 milyar civarndayd. Çilek üretin dedim. imdi 500 milyara çkt. Ne kavga var ne döü. Çalmaktan birbirlerine sataacak zaman bile bulamyorlar."
Kendi karnn doyurabilen bir ülkeyi özetliyor Ylmaztürk.
15 Austos 2005 Aydnlk Gazetesi


  Basnda Muz Kategorisindeki Dier Balklar
Nehirlerimiz de 'satlyor'...
Nehirlerimiz de 'satlyor'... TELEFONDA bir ses; kendisini tanttktan sonra "PETKM'in satlmasna kahroldum.
Parat almad - Aksiyon dergisi 10-06-2000
Parat"' almad! Kamuoyu gnlerdir Gaziantep'teki parat operasyonuyla alkalanyor. Devletin kasasndan 500 trilyona yakn parann ilkokul mezunu ayn zamanda da bir dnem otobs muavinlii yapan biri tarafndan alnmas kafalar olduka kartrd.
Parat Operasyonu
alk: Vali mali dinlemem Parat operasyonu soruturmasn yrten Savc alk kararl: Kim belirlenirse alnacak. Yetkimizi kullanmaktan kanmayacaz
'ikita'clara sorular - Yaln Bayer
'ikita'clara sorular HRRYET'de dnk "thalatn simgesi ikita muz Trkiye'de retime geliyor' haberinde adlar geen Hakan Bilal Kutlualp ve Chiquita CEO'su Mr. Kistinger'e, yerli retici olarak ilk armz udur: "Ltfen ncelikle u anda Trkiye'ye ithal ettiiniz Chquta muzlarn vergisini tam ve eksiksiz olarak deyiniz. Trk ekonomisine u ana kadar vermi olduunuz zarar tazmin ediniz."
'ikita Muz' Trkiye'de retime Geliyor
thalatn Simgesi 'ikita Muz' Trkiye'de retime Geliyor Bir Zamanlar Trkiye'de Adeta thalatn Simgesi Haline Gelen Chiquita (ikita) Muzlar Trkiye'de retim Yapmak in Dmeye Basmaya Hazrlanyor.
Gmrklerde skandal
DEVLET Bakan Mehmet Keeciler'le gmrklerdeki 'skandallar' konuuyoruz. Gmrk Mtear Ramazan Uluda grevde kalacak m? - Kararnamesi iki defa Kk'e gidip geri dnmt. Gmrklerde operasyon yaplacak m? - Sabredin... Gereken neyse yaplacaktr. Trkiye'ye transit ad altnda kaak sokulan muz vurgunu iin ne diyorsunuz? - Bakn... 3 bin tona kim izin vermi? Muzda dahilde ileme -sarartma-olur mu? Adam ihra etmek zere getiriyor. Nereye gidiyor belli deil.
Muz retimi ve Pazarlanmasnda Karlalan Sorunlar ve zm nerileri

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:14 Bugn Gelen: 88 Toplam Ziyareti: 2607630
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay