Muz Yetiştiriciliğinde Organicul-1 Mikrobiyal Gübre Kullanımı

ÖRTÜ ALTI MUZ YETİSTİRİCİLİĞİNDE
ORGANİCUL-1 ADLI MİKROBİYAL GÜBRENİN
GELİSME, ERKENCİLİK VE VERİME ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Bünyamin KOZAK – Ziraat Yüksek Mühendisi – Anamur

ÖZET

Örtü altı muz yeti

normal uygulamalara göre gösterdi

Ara

uygulaması ile, normal uygulamalara göre do

erkencilik sa

50 artı

Örtü altı muz yeti

sa

stiriciliğinde Sözen Petrol A.S. firmasına ait Organicul-1 mikrobiyal gübreninği etki karsılastırılmıstır.stırma bulgularına göre, örtü altı muz yetistiriciliğinde Organicul-1 mikrobiyal gübreğum tarihinde 30 gün, hasad tarihinde 43 günğlanmıs, tarak sayısı ve gövde çaplarında % 15 fazlalık ve sonuçta verimde %s olduğu tesbit edilmistir.stiriciliğinde, Organicul-1 mikrobiyal gübrenin uygulaması erkencilikğlamakta ve verimi artırmaktadır.

Giri

s

Ülkemizde muz üretimi örtü altı üretimde 45.000 dekarı bulmaktadır. % 100’e ula

ya

biyolojik ürünlerin kullanımı önerilmektedir.

Bu çalı

mikrobiyal gübrenin uygulanmasıyla ortaya çıkacak geli

kar

sanğmurlama ve damlama sistemi ile sulanan muz bahçelerinde organik gübrelerle birliktesmanın amacı, örtü altı muz yetistiriciliğinde Sözen Petrol A.S. nin Organicul-1smelerin normal uygulamalara göresılastırılmasıdır.

PDF dosyası – Tam Metin

 

ORGAN

GEL

ÖRTÜ ALTI MUZ YETİSTİRİCİLİĞİNDEİCUL-1 ADLI MİKROBİYAL GÜBRENİNİSME, ERKENCİLİK VE VERİME ETKİLERİNİN İNCELENMESİ