Çiftçi Kuruluşları

Muz-Bir Mehmet GÜZEL 324 8166699 8166699
533 5011971

Başkan cep: 0532 2056428

Hükümet Konağı  Zemin Kat. Anamur – Mersin 20061126
Muz-Bir Alanya Hüseyin Güney 242     5322876345   Alanya  
Muz-Der Anamur Niyazi Sinanoğlu 324 8141059   5364809161 Bankalar Cad. Belediye Altı Anamur/Mersin  
Muz-Der Alanya Tuncer Müftüoğlu 242     5323141232      
Tarım Kredi Kooperatifi Anamur 324 8141944          
Ziraat Odası Başkanlığı-Anamur   324 8141333   5326513232 İş Bankası Karşısı Anamur/Mersin  20030220
Ziraat Odası Başkanlığı – Alanya Turgut Musluoğlu 242