OrganiCul-1 Denemesi

ÖRTÜ ALTI MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
ORGANİCUL-1 ADLI MİKROBİYAL GÜBRENİN
GELİŞME, ERKENCİLİK VE VERİME ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜ ALTI MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
ORGANİCUL-1 ADLI MİKROBİYAL GÜBRENİN
GELİŞME, ERKENCİLİK VE VERİME ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Bünyamin KOZAK – Ziraat Yüksek Mühendisi – Anamur

ÖZET
Örtü altı muz yetiştiriciliğinde OrganiCul-I mikrobiyal gübrenin normal uygulamalara göre gösterdiği etki karşılaştırılmıştır.

Araştırma bulgularına göre, örtü altı muz yetiştiriciliğinde OrganiCul-I mikrobiyal gübre uygulaması, normal uygulamalara göre doğum tarihinde 30 gün, hasad tarihinde 43 gün erkencilik sağlanmış, tarak sayısı ve gövde çaplarında % 15 artış ve sonuçta verimde % 50 artış olduğu tesbit edilmiştir.

Örtü altı muz yetiştiriciliğinde, OrganiCul-I mikrobiyal gübre uygulaması muzda erkencilik sağlamakta ve verimi artırmaktadır

https://drive.google.com/open?id=0BzITDXVIIj2EdW9KaHhhNEpJQk0&authuser=0